S.C. CORALEX S.R.L

BVD. NICOLAE TITULESCU, BL. A4, SC.1 , AP.3, CRAIOVA, JUDETUL DOLJ

COD FISCAL- RO 13350903

ANUNTURI

 

Anunturi achizitii organizare evenimente

ANUNT SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE.pdf

CAIET DE SARCINI SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE A2.10.pdf

FORMULARE.pdf

 

Anunțuri achiziție servicii catering

Anunt achizitie servicii de catering 21.08.2018.pdf

Caiet de sarcini.pdf

Nota justificativa de atribuire 30.08.2018.pdf

Proiect de contract 21.08.2018.docx

Formulare 21.08.2018.doc

Decizie 21.08.2018.pdf

 

Anunțuri achiziție materii prime si materiale practica

Anunt achizititie materii prime si materiale practica A2.7 din 05.09.2018.pdf

NOTA DE ATRIBUIRE MATERII PRIME SI MATERIALE PRACTICA A2.7 din 19.09.2018.pdf

Anunt achizititie materii prime si materiale practica subactiv A1.2 din 31.01.2019.pdf

NOTA JUSTIFICATIVA DE ATRIBUIRE Materii prime si materiale consumabile A1.2 din 08.02.2019.pdf

 

ANUNT DE PARTICIPARE

 

REF: Inchiriere spatiu sala curs – Teorie – pentru implementare proiect

Denumirea proiectului – “Egali pe piata muncii” POSDRU/130/5.1/G/133976

Denumirea contractului – Achizitie servicii inchiriere spatiu sala curs 

 

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,

Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura – Achizitie servicii inchiriere spatiu sali de curs –  având ca obiect: “Inchiriere spatiu a 3 sali de curs” pentru proiectul „ Egali pe piata muncii” –  POSDRU/130/5.1/G/133976– spatiu necesare pentru desfasurarea programelor de formare „CURS CALIFICARE LUCRATOR IN COMERT, RESPONSABIL RESURSE UMANE, OSPATAR.”

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

OBIECT – Achizitie servicii inchiriere spatii – 3 (trei) sali curs (1 sala pe o perioada de 2 saptamani; 1 sala pe o perioada de 3 luni; 1 sala pe o perioada de 6 luni)

LOCUL DE IMPLEMENTARE – loc. Tg-Jiu, jud. Gorj

 

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca:  6 luni

Valoarea estimată: 6129,03  lei (fara TVA) –  7600,00 lei (cu TVA inclus)

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  04.12.2014 – ora 12:00

Data şi ora deschiderii ofertelor: 04.12.2014 – ora  13:00

Ofertele se transmit la sediul implementarii proiectului din: judetul Dolj, Craiova, Bvd. Nicolae Titulescu,bl. A4, sc.1, ap.3  .

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  NU ESTE CAZUL

DOCUMENTE SOLICITATE:

–       Formular oferta – atasat la prezentul anunt.

–       Declaratie pe propria raspundere ca potentialul ofertant nu se afla in niciuna din situatiile descrise in OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 – privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora -– atasata la prezentul anunt.

CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA:

Spațiul (salile de curs) ce se doresc a fi inchiriate  în care se va susține procesul de instruire trebuie să fie situate in acelasi imobil, să dețină toate autorizațiile legale pentru desfăsurarea activității,  precum și dotările și amenajările corespunzătoare programului de formare profesională, respectiv să aibă o suprafaţă minimă de 50 mp, acces la toate utilităţile (energie electrică, energie termică, toaletă) și  o dotare minimă constând în: 14 mese, 28 scaune.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la  S.C CORALEX S.R.L- Sediul implementarii proiectului din judetul Dolj, Craiova, Bvd. Nicolae Titulescu,bl. A4, sc.1, ap.3, E-mail: coralex_craiova@yahoo.com, www.coralexcraiova.ro

Informaţii despre beneficiarul proiectului: ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI- jud. Gorj, Tirgu Jiu, Str. Alexandru |Ioan Cuza, nr.1. Proiect: ” EGALI PE PIATA MUNCII ” -POSDRU/130/5.1/G/133976, POS DRU 2007 – 2013 – Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” / Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”.